คาถาสูตรเด็ด ท่องไว้ก่อนเดิมพัน

ปกคาถา

คาถาเล่นพนันให้รวย สูตรเด็ดเคล็ดลับ ท่องไว้ก่อนเดิมพัน

การเล่นเดิมพันนั้น ถ้าดวงของผู้เล่นมีความโชคดีอยู่แล้ว ก็ถือว่าเป็นผลดี แต่ในบางคนที่ต้องการความมั่นใจ ให้ตัวเองรู้สึกมีกำลังใจ คาถาเล่นพนันให้รวย เป็นสิ่งที่สามารถช่วยได้ ก่อนการเดิมพันหมั่นท่อง คาถาเล่นพนันให้รวย ก่อนการเดิมพัน เชื่อแน่ว่าในการเดิมพันครั้งถัดไปของคุณ สามารถทำเงินได้อย่างแน่นอน

ก่อนการเสี่ยงโชคต้องพึ่ง คาถาเล่นพนันให้รวย

คาถาเล่นพนันให้รวย เป็นคาถาที่นิยมใช้กันก่อนการเดิมพัน เพื่อให้การเดิมพันสัมฤทธิผลมากกว่าเดิม โดยตั้งจิตให้แน่วแน่ เริ่มต้นด้วยการสวดนะโม 3 จบ จากนั้นตามด้วยบทสวดอีก 7 จบ มีดังนี้

เงิน1

อินทะยะสัง เทวะยะสัง พรหมะยะสัง มหาพรหมะยะสัง
อิสียะสัง มะหาอิสียะสัง มุนียะสัง มะหามุนียะสัง
ปุริสะยะสัง มะหาปุริสะยะสัง จักกะวัตติยะสัง มะหาจักกะวัตติยะสัง
พุทธะยะสัง ปัจเจกะพุทธะยะสัง อะระหันตะยะสัง
สัพพะสิทธิวิชชา จะระณะยะสัง สัพพะโลกา ธิปะติญาณะยะสัง
สัพพะโลกะ จะริยะญาณะยะสัง เอเตนะ ยะเสนะ
เอเตนะ สัจจะวะจะเนนะ มะมะสุวัตถิ โหตุ มัยหัง สวาหายะ
นะโม พุทธัสสะ นะโม ธัมมัสสะ นะโม สังฆัสสะ เสยยะถีทัง หุรูหุรู สวาหายะฯ

คาถาคนจะรวย
สวด 3 จบ
เวทาสากุ กุสาทาเว ทายะสาตะ ตะสายะทา ทาสาทิกุ กุตะกุภู ภูกุตะกุ

คาถามหาลาภ เรียกลาภ
นะโมสามจบ แล้วสวดภาวนาก่อนนอน 3จบ จะเรียกทรัพย์โชคภลาภให้มีได้อย่างน่าอัศจรรย์
นะมามีมา มะหาลาภา อิติพุทธัสสะ สุวัณณังวา ระชะตังวา มะณีวา ธะนังวา
พีชังวา อัตถังวา ปัตถังวา เอหิ เอหิ อาคัจเฉยยะ อิติมีมา นะมามิหัง

เงิน3
blank

คาถาเรียกทรัพย์
สวดทุกวัน
นะชาลีติ สิมพะลี จะมหาเถโร สุวัณณะมามา โภชนะมามา
วัตถุ วัตถา พะลาพะลังมามา โภคะมามา มหาลาโภมามา
สัพเพ ชะนา พะหู ชะนา ภะวันตุ เม
พระคาถาเสริมทรัพย์
พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา
วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย พุทธัสสะ มาณีมามะ พุทธัสสะ สะวาโหม

คาถาเล่นพนันให้รวย บทนี้จะช่วยให้ท่านมีกำลัง และมีความโชคดีก่อนการเสี่ยงโชคอะไรทั้งปวง

คาถาเล่นพนันให้รวย เป็นสิ่งที่ช่วยเสริมให้การเดิมพัน การลงทุน การเสี่ยงโชคต่าง ๆ มีประสิทธิภาพกันมากขึ้น แต่อย่างไรในการเดิมพันนั้น สิ่งที่ต้องมีคือความรู้ ความเข้าใจในเกมการเดิมพัน และต้องเล่นเกมเดิมพันอย่างมีสติ เพื่อที่จะได้ไม่พลาดพลั้งเกิดความเสียหาย สามารถติดตามเรื่องราวดี ๆ ได้ที่ Gclub คุณสามารถอ่านโพสต์มากมายได้ที่บล็อก Gclub